fysiotherapie

manuele therapie

kinderfysiotherapie

Specialist in Beweging

Muizenberglaan 65-67, 4822 TX Breda

Kinderfysiotherapie

Een kinderfysiotherapeut heeft na de studie fysiotherapie nog een gespecialiseerde opleiding gevolgd van 4 jaar, waarin extra kennis is opgedaan van het bewegend functioneren van het zich ontwikkelende kind.

Waarom komt een kind bij de kinderfysiotherapeut?

Een kinderfysiotherapeut behandelt kinderen van 0-18 jaar om allerlei redenen. Een baby kan bijvoorbeeld een voorkeurshouding hebben of een aangeboren afwijking. Ook kan er bij een kind sprake zijn van een motorische achterstand, pijnklachten of een schrijfprobleem.

Wat doet de kinderfysiotherapeut?

Wanneer het kind bij de kinderfysiotherapeut komt, dan vindt een intake plaats om duidelijkheid te krijgen over de hulpvraag. Daarna gaat de kinderfysiotherapeut observeren en onderzoeken om een zo compleet mogelijk beeld van het kind te krijgen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van observatielijsten en gestandaardiseerde tests. De kinderfysiotherapeut houdt rekening met leeftijd, aandoening, ontwikkelingsfase en omgevingsfactoren die het bewegingsgedrag beïnvloeden.
Met toestemming van de ouders wordt soms ook informatie ingewonnen bij school of bij de huisarts, specialist. De kinderfysiotherapeut bespreekt de bevindingen van de observatie en het onderzoek met de ouders en stelt zonodig een behandelplan op. Behandeldoelen en evaluatiemomenten worden in overleg aangegeven.
De behandeling zal erop gericht zijn de motorische en zintuiglijke ontwikkeling van het kind te stimuleren. Er wordt gebruik gemaakt van kindgerichtmateriaal en er wordt gewerkt in een kindvriendelijke ruimte.

Kinderfysiotherapeut is een wettelijk beschermde titel.
De beroepsgroep wordt vertegenwoordigd door de NVFK. Om de kwaliteit te kunnen blijven garanderen vindt jaarlijks verplichte her- en bijscholing plaats. Dit wordt bijgehouden in een register, namelijk het CKR (centraal kwaliteitsregister).

Als je niet goed kunt bewegen,
als je niet durft te bewegen.
Als je meer moet bewegen,
als je moeite hebt met bewegen.
De fysiotherapeut is er voor iedereen.
Van klein tot groot. Van jong tot oud.

skippyballen kinderhometrainer

© Media Design Plaza