fysiotherapie

manuele therapie

kinderfysiotherapie

Specialist in Beweging

Muizenberglaan 65-67, 4822 TX Breda

Vergoedingen

Met de meeste zorgverzekeraars hebben wij prijsafspraken gemaakt. Dit wordt gecontracteerde zorg genoemd.
Naar deze zorgverzekeraars wordt rechtstreeks gedeclareerd. U krijgt dus geen rekening thuis gestuurd.

Kinderfysiotherapie valt binnen de basisverzekering. Dit wil zeggen dat elk kind tot 18 jaar minimaal 18x kinderfysiotherapie vergoed krijgt per jaar. Er geldt geen eigen risico.
In de aanvullende verzekering kan ook nog kinderfysiotherapie vergoed worden, maar dat is afhankelijk van de polis die u afgesloten heeft.
Is er sprake van een chronische aandoening dan valt dit ook in de basisverzekering en wordt kinderfysiotherapie onbeperkt vergoed.

Behandelingen voor fysiotherapie en manuele therapie worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen dan wel het totaalbedrag dat zal worden vergoed verschilt per verzekeraar. Meer informatie hierover vindt u in uw polisvoorwaarden.
Is er sprake binnen de fysiotherapie/manuele therapie van een chronische verwijzing dan gelden andere regels. Een deel wordt dan vergoed vanuit de aanvullende verzekering en de overige behandelingen vallen binnen de basisverzekering.

Voor vragen hierover kunt u ook altijd terecht bij uw behandelend fysiotherapeut.

De tarieven vindt u op de volgende pagina.

folders

© Media Design Plaza